Archive | December 2011

You are browsing the site archives by date.

افتخار ایران ،نماینده مردم تهران ، حشمت الله طبرزدی

    نه به انتخابات فرمایشی ————————– نمایندگان واقعی مردم ایران یا در زندانند و یا در حصر خانگی افتخار ایران ،نماینده مردم تهران ، حشمت الله طبرزدی   Advertisements

افتخار ایران ،نماینده مردم تهران ،ابوالفضل قدیانی

    نه به انتخابات فرمایشی ————————– نمایندگان واقعی مردم ایران یا در زندانند و یا در حصر خانگی افتخار ایران ،نماینده مردم تهران ،ابوالفضل قدیانی  

افتخار ایران ،نماینده مردم تهران ،مصطفی تاجزاده

    نه به انتخابات فرمایشی ————————– نمایندگان واقعی مردم ایران یا در زندانند و یا در حصر خانگی افتخار ایران ،نماینده مردم تهران ،مصطفی تاجزاده  

افتخار ایران ،نماینده مردم تهران ،بهاره هدایت

    نه به انتخابات فرمایشی ————————– نمایندگان واقعی مردم ایران یا در زندانند و یا در حصر خانگی افتخار ایران ،نماینده مردم تهران ،بهاره هدایت  

نه به انتخابات فرمایشی !!!

!!!!نه به انتخابات فرمایشی ————————– نمایندگان واقعی مردم ایران یا در زندانند و یا در حصر خانگی  افتخار ایران ،نماینده واقعی مردم کرمان  احمد زید آبادی

یادداشت شبنم مددزاده به مناسبت مهر ماه

صدای زنگهای مدرسه، صدای شکستن سکوت این شب است. صدای زنگ های مدرسه شروع یک تداوم است، تداوم نواختن آهنگ مبارزه در برابر بی عدالتی، ایستادگی در حق خواهی و پای فشردن بر آزادیخواهی، آهنگی صد ساله که در سرزمینمان به دست عاشقان آزادی نواخته شده و مشق نواختنش را در صفحه های تاریخ برجای […]

فیلم از یاران گمنام جنبش سبز از داخل زندان گوهردشت

ملاقات حضوری به زندانیان گوهر دشت نمی دهند، یاران گمنام جنبش سبز از داخل زندان فیلم می گیرند و به بیرون می فرستند. در این سی ثانیه این هشت آزاده را می شود دید: رضا رفیعی، مجید توکلی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان، عیسی سحرخیز، داوود سلیمانی، رسول بداقی و احمد زیدآبادی بقول عبدلله مومنی: درود […]