Archive | November 2011

You are browsing the site archives by date.

کوهیار گودرزی، 120 رروز بازداشت ، همچنان محروم از حداقل حقوق انسانی

کوهیار گودرزی، 120 رروز بازداشت ، همچنان محروم از حداقل حقوق انسانی …………………………………………………………….          کوهیار گودرزی که در تاریخ 9 مردادماه (120 روز قبل) از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و طی این مدت از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده است. ادامه نگه‌داری کوهیار گودرزی در بند 209 در شرایطی صورت […]

شک نداریم که ما پیروزیم…

به جرس بروید، کیهان بخوانید…

[[posterous-content:pid___0]]

کو کوهیار؟

تولدت مبارک رفیق…

آزادش کنید  

بهمن اموئی را آزاد کنید

 

علی ملیحی را آزاد کنید